Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Mozolnie budować cywilizację życia i miłości

Z dr. Pawłem Wosickim – założycielem i prezesem Fundacji „Głos dla Życia”, wieloletnim prezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia – rozmawia Przemysław Radzyński

  • Fundacja „Głos dla Życia” powstała w roku 1991. Jest jedną z najstarszych w Polsce organizacji pro-life. Co skłoniło Pana do powołania jej do istnienia?

Po wyborach w roku 1989 i powołaniu pierwszego niekomunistycznego rządu pojawiły się warunki do sformalizowania działań, podejmowanych dotąd w grupach nieformalnych, często w obrębie Kościoła. W gronie przyjaciół zdaliśmy sobie sprawę, że powołanie podmiotów prawnych, takich jak fundacja czy stowarzyszenie, daje dużo większe możliwości oddziaływania i prowadzenia działań na większą skalę.

  • Jakie były pierwsze zadania, które podejmowała Fundacja?

Bezpośrednim impulsem do powołania Fundacji „Głos dla Życia” była potrzeba wydawania materiałów pro-life (plakatów, broszur, ulotek), w tym gazety – biuletynu. Przypomnę, że był to czas pierwszej społecznej debaty nad koniecznością prawnej ochrony dziecka poczętego – uchwalona przez komunistów w 1956 roku Ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży wciąż obowiązywała, setki tysięcy dzieci poczętych zabijanych było w łonach matek. W ogłoszonych konsultacjach społecznych wzięło udział prawie 2 miliony Polaków, 90% z nich opowiedziało się za zdelegalizowaniem przerywania ciąży i uchwaleniem ustawy chroniącej życie poczętych dzieci. Stosowny projekt został opracowany i przyjęty przez Senat RP i skierowany do Sejmu. 17 maja 1991 roku miała się odbyć w Sejmie debata i głosowanie nad projektem. Z tą datą ukazał się, w nakładzie 100 tys. egzemplarzy, pierwszy numer „Głosu dla Życia”, rozprowadzany bezpłatnie w całej Polsce.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy