Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Operacja „zmiany płci“.

Czy warto?

Czy przeprowadzanie operacji, które sprawiają, że mężczyzna wygląda jak kobieta, a kobieta jak mężczyzna, jest etyczne i właściwe z medycznego punktu widzenia? Artykuł niniejszy przedstawia zastrzeżenia medyczne, psychologiczne i etyczne w stosunku do operacji tzw. „zmiany płci” (ang: sex reassignment surgery – SRS) oraz wpływ społecznej akceptacji tego zabiegu na wolność słowa i wolność myśli.

Zastrzeżenia

Operacja tzw. „zmiany płci” jest pogwałceniem podstawowych zasad medycznych i etycznych i dlatego jest zarówno medycznie jak i etycznie niewłaściwa:

1. SRS okalecza zdrowe, nietknięte chorobą ciało. Przeprowadzanie operacji na zdrowym ciele wiąże się z niepotrzebnym ryzykiem, dlatego operacja tzw. „zmiany płci” łamie zasadę obowiązująca lekarzy primum non nocere – „po pierwsze nie szkodzić
2. Osoby, dążące do operacji „zmiany płci” mogą uważać, że są uwięzione w ciele nieodpowiedniej płci, dlatego pragną tego zabiegu. Jednak to przekonanie spowodowane jest zaburzonym postrzeganiem własnej osoby. Takie stałe, nieracjonalne przekonanie, jest w psychiatrii opisywane jako urojenie. Zatem SRS jest działaniem, w którym stosuje się chirurgiczne rozwiązanie problemów psychologicznych.
3. SRS nie osiąga tego, co twierdzi, że osiąga: nie zmienia płci człowieka, bo to jest niemożliwe, a jest nieodwracalną i często niezadowalającą próbą chirurgicznej zmiany tego, co może być tylko czasowym zaburzeniem psychicznym, możliwym do zmiany przez psychoterapię.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy