Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Pedofilia: dramat ofiar, współwina świadków, bezradność społeczeństwa

Pedofilia jest to zaburzenie preferencji seksualnych, w którym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt seksualny (zarówno wirtualny jak i realny) z dziećmi przed dojrzewaniem. Jest wynikiem uwarunkowań biologicznych, rodzinnych, środowiskowych i sytuacyjnych, które splatają się i wzajemnie na siebie oddziałują.

Według międzynarodowego systemu diagnozowania chorób (ICD), ustalanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), który obowiązuje również w Polsce, żeby zdiagnozować pedofilię, muszą zaistnieć trzy warunki:
1. powtarzający się, nasilony popęd i wyobrażenia seksualne, dotyczące czynności seksualnych z dziećmi, z towarzyszącym temu wyraźnym cierpieniem, trwający co najmniej 6 miesięcy
2. utrwalona/dominująca skłonność do aktywności seksualnej z dzieckiem lub dziećmi w wieku przed pokwitaniem
3. sprawca ma co najmniej 16 lat i jest co najmniej 5 lat starszy od ofiary.
Tyle definicje – ale co się za nimi kryje? Kryje się uwikłany sprawca, dramatycznie skrzywdzona – niekiedy na całe życie – ofiara, bezradne – a może współwinne? – społeczeństwo… Spójrzmy na problem pedofilii z różnych perspektyw, szukając dróg wyjścia i chociaż cienia nadziei.

Statystyka
Według statystyk policyjnych oraz badań psychologicznych ok. 99% przypadków pedofilii dotyczy mężczyzn, a ok. 1% przypadków kobiet. Jednak te proporcje wyglądają na niedoszacowane i ostatnio zmieniają się coraz wyraźniej – wzrasta bowiem wskaźnik zachowań pedofilnych wśród kobiet. Są one jednak trudne do wychwycenia, bo mają inny charakter: u kobiet nie spotyka się pedofilii jako zaburzenia popędu, a jedynie pedofilię zastępczą, czyli podejmowanie seksualnej aktywności z dzieckiem z powodu niemożności nawiązania seksualnej relacji z osobą dorosłą.
W większości ujawnionych przypadków ofiarami pedofilów są dziewczynki 8-11 lat i chłopcy 11-15 lat; w większości – ale nie wyłącznie. Coraz częściej słyszymy o małych dzieciach, nawet niemowlętach, które zostały wykorzystane seksualnie. Typ kontaktów pedofilnych bywa zróżnicowany, począwszy od rozmów na tematy erotyczne, obnażania się i masturbowania w obecności nieletnich, dotykania ich narządów płciowych, do pełnych stosunków seksualnych – niekiedy związanych z przemocą, gwałtem, a nawet sadystycznych.
W Polsce relacja seksualna dziecka i osoby dorosłej jest przestępstwem, ściganym z art. 200 KK§1: Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej (czynności lubieżne) albo wykonywania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Ofiarami pedofilów są znacznie częściej dziewczynki niż chłopcy. Jak wynika z przeprowadzonych w Polsce badań, co dziesiąta kobieta i co trzydziesty mężczyzna jako dziecko przeżyło gwałt lub próbę gwałtu, ok. 30% mężczyzn i 35% kobiet przyznaje się do przeżycia w dzieciństwie zdarzeń o charakterze pedofilskim. Według prof. Lwa-Starowicza wykorzystywanych seksualnie jest 14% dzieci do 15 roku życia, ale 30% ofiar nigdy nie ujawniło swoich przeżyć i nie skorzystało z pomocy lekarskiej ani psychologicznej.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy