Polskim nastolatkom zadano pytanie… | Fundacja Głos dla życia

Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Polskim nastolatkom zadano pytanie…

Ostatniego roku z pewnością widziałeś(-aś) wiele różnych obrazków, zdjęć czy filmów. Czasami mogły być one w sposób wyraźny związane z seksem. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy widziałeś(-aś) cokolwiek tego typu?

Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, aż 43% dzieci i nastolatków w wieku 11–18 lat miało kontakt z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi.
Częściej byli to chłopcy (50%) niż dziewczyny (36%) i młodzież (15–16 lat – 55%, 17–18 lat – 63%) niż dzieci młodsze (11–12 lat – 21%, 13–14 lat – 36%). Warto zauważyć, że aż 20% z respondentów na pytanie ze wstępu odpowiedziało: „nie wiem”; „trudno powiedzieć”; „nie chcę odpowiadać”, co może wskazywać, że skala problemu jest jeszcze większa.
Co piąty badany (19%), który miał kontakt z materiałami pornograficznymi przyznał, że trafia na takie materiały codziennie, a co czwarty (24%) – raz lub dwa razy w tygodniu. Raz w miesiącu lub rzadziej natrafia na nie 37% badanych.
Ogółem 18% dzieci i nastolatków w wieku 11–18 lat co najmniej raz w tygodniu ma kontakt z materiałami pornograficznymi. Częstotliwość kontaktu wzrasta wraz z wiekiem: od 6% u dzieci w wieku 11–12 lat do 31% u 17–18-latków twierdzi, że styka się z takimi materiałami co najmniej raz w tygodniu.
Dzieci i młodzież mają kontakt przede wszystkim ze zdjęciami i filmami pokazującymi nagie osoby (69%). Większość badanych miała kontakt również ze zdjęciami i filmami pokazującymi stosunek seksualny (60%) czy intymne części ciała (54%). Aż co piąta osoba (22%) w wieku 13–18 lat, która zetknęła się z pornografią, oglądała seks w połączeniu z przemocą. Nieco częściej takie materiały widzieli chłopcy (23%) niż dziewczyny (19%).
Do kontaktu dzieci z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi najczęściej dochodzi w Internecie (92%). Jedynie co trzecia osoba (33%) jako medium wskazała telewizję, co piąta (19%) – prasę, a co szósta (16%) zobaczyła przekazy tego typu na ulicy, w reklamie lub na ulotce. Urządzeniem, na którym respondenci najczęściej oglądali pornografię, korzystając z Internetu, był smartfon (79%), dwa razy mniej badanych (34%) wskazało laptop, a jedynie co czwarty (26%) – komputer stacjonarny.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

źródło: Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce,  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,Warszawa 2017 r.
oprac. Aleksandra Maria Gil

 

* cena brutto + koszt dostawy