Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Portret europejskiej rodziny

Lawinowo rosnąca liczba aborcji, coraz mniej zawieranych małżeństw i brak dostatecznie rozwiniętej polityki rodzinnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej – to wnioski z „Raportu poświęconego ewolucji rodziny w Europie w 2018 r.”,  który opublikowała na swojej stronie internetowej papieska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Dokument został przygotowany przez hiszpański niezależny Instytut Polityki Rodzinnej (Instituto Politica Familiar); wskazuje na najważniejsze zmiany społeczne i światopoglądowe, zachodzące obecnie na Starym Kontynencie.
Populacja Europy
Według raportu ludność Europy przekroczyła w tym roku liczbę 511,8 mln osób. Od 1975 r. populacja krajów europejskich wzrosła o 60 mln, a w ciągu ostatnich 10 lat (tj. w latach 2007-2017) o 13,5 mln mieszkańców. „Imigracja była fundamentalną przyczyną europejskiego wzrostu demograficznego” – podkreślają autorzy. Wskazują też na dużą dysproporcję w liczbie mieszkańców poszczególnych krajów. W czterech najbardziej zaludnionych państwach UE, Niemczech (82,8 mln mieszkańców), Francji (67 mln), Wielkiej Brytanii (65,8 mln) i Włoszech (ponad 60,5 mln) mieszka łącznie 54% całkowitej populacji Unii Europejskiej (276,2 mln osób). Z kolei w trzech najmniejszych pod względem liczby ludności krajach (Luksemburg, Cypr, Malta) żyje łącznie zaledwie 1,8 mln obywateli, czyli 0,3% populacji unijnej.
Tymczasem „naturalny przyrost demograficzny w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 20 lat (1997-2017) jest niemal w całości wynikiem zwiększenia liczby urodzeń we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W tych państwach urodziło się w tym czasie ponad 23,5 mln osób, co stanowi 82% wzrostu liczby ludności we wszystkich krajach UE. Z kolei aż 8 państw Unii zanotowało w tym okresie spadek liczby ludności. Najwięcej obywateli ubyło: w Rumunii ponad 2,94 mln; Bułgarii 1,23 mln; na Litwie 740 tys.; w Polsce 666 tys.; na Węgrzech 502 tys.; na Łotwie 494 tys.; w Chorwacji 378 tys. i w Estonii 90 tys. (mapki 1).
Od 1995 r. w Europie wzrost demograficzny w większym stopniu był wynikiem imigracji, niż liczby urodzeń w poszczególnych krajach. W latach 2015 i 2016 wzrost ten był w 100% efektem imigracji, ponieważ łączny przyrost naturalny w krajach UE był ujemny.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy