Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych

W ostatnich latach pojawiły się w Polsce obecne już na całym świecie hospicja perinatalne. Zajmują się one wszechstronną pomocą dla rodzin spodziewających się dziecka z wadą letalną, czyli śmiertelną.
Wsparcie dla rodziny
Aktywność medyczna w ramach hospicjum perinatalnego skupia się przede wszystkim na szczegółowym informowaniu o możliwych procedurach medycznych i ich skutkach dla matki i dziecka. Rodzice mogą oczekiwać odpowiedzi na pytania związane z konsekwencjami ich decyzji, które będą musieli podejmować w czasie ciąży, po ewentualnym urodzeniu się dziecka i w trakcie jego dalszego życia, jeśli tylko stan zdrowia dziecka na nie pozwoli. Dzięki temu proces decyzyjny nie staje się źródłem dodatkowego obciążenia, rzutującego na funkcjonowanie całej rodziny, a w dalszej kolejności na przeżywanie procesu żałoby. Istotne jest praktyczne przedstawienie konsekwencji wszystkich podejmowanych przez rodziców decyzji, pokazywanie im konkretnych przykładów i w ten sposób przygotowanie ich na to, co nastąpi.
Innym aspektem, związanym z medyczną częścią działalności hospicjum perinatalnego, jest tworzenie sieci osób i ośrodków medycznych, w których rodzice mogą otrzymać odpowiednią pomoc. Hospicjum perinatalne jest również miejscem przygotowania do opieki hospicyjnej w warunkach domowych nad nieuleczalnie chorym dzieckiem po urodzeniu, jeśli tylko jego stan zdrowia pozwoli na wyjście że szpitala. Doświadczenia własne pokazują, że niewielka część spośród dzieci, nawet z potwierdzonymi wadami letalnymi, rodzi się w tak dobrym stanie, że po kilku tygodniach hospitalizacji dziecko możne być dalej leczone w domu. Objęcie opieką przez hospicjum domowe możne lekarzom ułatwić podjecie decyzji o takim wypisie.

czytaj więcej w wydaniu papierowym – zamów BEZPŁATNIE

* cena brutto + koszt dostawy