Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Rewolucja antropologiczna i jej wyzwania

Fundamentem całej antropologii chrześcijańskiej są trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju.
W perspektywie Pisma Świętego człowiek jest obrazem Boga. Od samego początku istnienia ludzkości mamy do czynienia ze zróżnicowaniem na płeć: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27).

Odrzucona wizja chrześcijańska
W zamyśle Bożym zróżnicowanie na płeć było ukierunkowane na przeżywanie wspólnoty między kobietą a mężczyzną. Antropologia biblijna mówi jednoznacznie o równej godności mężczyzny i kobiety. Nie ma tu miejsca na rywalizację czy konkurencję, a tym bardziej na jakąś walkę płci. Podstawowym powodem zakłócenia przeżywania różnicy płciowej jest grzech pierworodny. „W tej tragicznej sytuacji zostają zagubione i równość, i respekt, i miłość, których, według planu Boga, wymaga związek mężczyzny i kobiety” (List Kongregacji Nauki Wiary O współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, 16).
Współczesna rewolucja antropologiczna, silnie związana z rewolucją seksualną i obyczajową 1968 roku, odrzuca biblijne rozumienie człowieka. Jednym z jej ważnych przejawów jest dążenie do wykreślenia różnic między płciami.
Dla koryfeuszy współczesnej rewolucji antropologicznej podział na męskość i kobiecość ma charakter jedynie historyczno-kulturowy. W konsekwencji różnica cielesna, zwana płcią w wymiarze biologicznym (ang. sex), zostaje zminimalizowana, natomiast płeć w wymiarze kulturowym, rozumiana jako rodzaj (ang. gender) zostaje uznana za nadrzędną i pierwszorzędną.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy