Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Seksualność i jej znaczenie

Nauka o moralnych aspektach aktu małżeńskiego zawarta w encyklice Pawła VI Humanae vitae spotkała się z różnymi zarzutami. Najczęstsze z nich to zarzut konserwatyzmu (Kościół nie nadąża za postępem, współczesną medycyną i odrzuca jako „sztuczne” jej zdobycze), socjologiczny (współcześni ludzie myślą inaczej i nie są gotowi zmieniać swojego postępowania w tej sferze), pragmatyczny (wobec współczesnego stylu życia przestrzeganie naturalnego rytmu płodności jest niewykonalne i nieżyciowe – nie daje oczekiwanej pewności), kompetencyjny (nauka encykliki, stworzona przez celibatariuszy, odzwierciedla brak doświadczenia i rygoryzm w podejściu do sfery seksualnej).

Zarzut błędu naturalistycznego

Pojawił się także zarzut filozoficzny – zgodnie z nim nauczanie etyczne Humanae vitae dotyczące oceny godziwości moralnej aktu małżeńskiego, bazuje na konstrukcji myślowej, która określana jest jako błąd naturalistyczny. Na czym on polega? Zazwyczaj w tym kontekście wskazuje się na szkockiego filozofa Dawida Hume’a, który badając twierdzenia moralne, uznał, że nie istnieje bezpośrednie przejście od zdań opisujących rzeczywistość (coś jest lub nie jest) do zdań, które wskazują na moralny imperatyw (co powinno lub nie powinno być). Brytyjski filozof George Edward Moore określił takie rozumowanie, które bezpośrednio przechodzi od „jest” do „powinno być” właśnie jako błąd naturalistyczny.
Zamierzenie obu filozofów było zasadniczo dobre: chcieli zachować specyfikę etyki oraz wynikającą z niej różnicę między faktami a wartościami, rzeczywistością moralną a pozamoralną. Ich zdaniem normy moralne nie wynikają z uwarunkowań naturalnych. Jeżeli jednak doprowadzimy takie rozumowanie konsekwentnie do końca, okaże się, że norma moralna jest jedynie pewnym artefaktem – konstruktem – wytworem człowieka. Powstała ona na podstawie tego, co człowiek arbitralnie ustala i myśli, niezależnie od jakichkolwiek jego uwarunkowań.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy