Skuteczni przewodnicy w sprawach seksualności | Fundacja Głos dla życia

Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Skuteczni przewodnicy w sprawach seksualności

Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych oraz edukacja dotycząca spraw miłości, seksualności rodziny to obszar szczególnie wrażliwy społecznie. Wymaga on wyczucia i podziału ról między rodziców a szkołę i wspierający je samorząd.
Pomimo gorących debat polityków i niekończących się, pełnych emocji dyskusji w mediach, możliwe jest prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych, obejmujących tę delikatną tematykę w sposób przynoszący dobre efekty i niewywołujący konfliktów w lokalnych społecznościach.
Źródła wiedzy
Zacznijmy od wyników badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) dotyczących źródeł wiedzy gimnazjalistów o miłości i seksualności. Zostały one przeprowadzone w latach 2012–2014 na grupie ponad 10 tys. uczniów z II i III klas gimnazjalnych.
Ponad 70% młodzieży zalicza rodziców do najważniejszych źródeł wiedzy o miłości. Zdecydowanie mniejsza liczba wskazuje rówieśników, Internet czy książki. Natomiast Kościół jest częściej zaznaczanym źródłem wiedzy o miłości niż nauczyciele czy specjaliści zapraszani przez szkołę.
Rola rodziców jako źródła wiedzy o seksualności jest bardzo ważna dla 44% dziewcząt i 33% chłopców. To nadal bardzo dużo, ale zdecydowanie mniej niż w zakresie wiedzy o miłości. Nauczyciele i specjaliści są ważnym źródłem dla około 1/3 młodzieży. Częściej zaznaczani są rówieśnicy (50%) i przede wszystkim Internet (62%), który w sprawach seksualności stanowi ważne źródło wiedzy.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy