Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Spór o edukację seksualną

W polskiej szkole jest realizowany obecnie przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” (dalej WDŻ). Można go określić jako edukację seksualną typu A. Od kilku lat są ponawiane próby, aby wprowadzić do polskiej szkoły inny typ edukacji seksualnej – oparty o „Standardy edukacji seksualnej w Europie”, dokument firmowany przez WHO czyli Światową Organizację Zdrowia (dalej Standardy WHO).

Można go określić jako edukację seksualną typu B. Czym różnią się te dwie koncepcje edukacyjne? Przede wszystkim ideałem wychowawczym, czyli wizją tego, jaki ma być w przyszłości dzisiejszy uczeń.

Ideał wychowawczy WDŻ
Ideałem wychowawczym WDŻ jest dorosła osoba, dla której w sferze seksualnej podstawową wartością jest rodzina. Osoba taka ceni takie relacje, jak trwałe małżeństwo, ojcostwo i macierzyństwo. Właściwym miejscem aktywności seksualnej jest dla niej małżeństwo, bo tylko ono buduje rodzinę. Dzieci traktuje jako wartość i dlatego akceptuje naturalne metody planowania rodziny. Panuje się nad swoją seksualnością, tak by służyła ona trwałości i szczęściu rodziny. Identyfikuje się ze swoją płcią – męską lub żeńską – bo to mężczyzna i kobieta wiążą się razem przysięgą małżeńską i tworzą rodzinę.

Ideał wychowawczy WHO
Ideałem wychowawczym Standardów WHO jest dorosła osoba, dla której w sferze seksualnej podstawową wartością jest przyjemność. Jest ona otwarta na poszukiwanie tej przyjemności w „różnorodnych związkach” tworzonych przez „partnerów” (m.in. w „parach jednopłciowych”). Tworzy „niestereotypowe” związki „rodzinne”. Akceptuje każdą aktywność seksualną, o ile strony wyrażają na nią zgodę (nie są do niej przymuszone). Zachowania autoerotyczne – masturbacja czy korzystanie z pornografii – są więc dla niej w oczywisty sposób czymś właściwym, bo są czymś przyjemnym i wynikają z jej decyzji. Jeśli ta osoba jest sama zdecydowana na seks w kolejnych związkach, seks homoseksualny, biseksualny (naprzemiennie heteroseksualny i homoseksualny), sadomasochistyczny, bez ograniczeń wiekowych czy prostytucję – to przy zgodzie drugiej strony jest to dla niej jak najbardziej właściwe.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy