Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Uwaga – cyberwykorzystanie dzieci

Seksualizacja jest obecnie jednym z głównych zagrożeń, które niesie ze sobą Internet. Właściwie nie ma dziecka, które nie miałoby dostępu do sieci, a co za tym idzie, nie byłoby narażone na kontakt z nieodpowiednimi dla siebie treściami. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie sam Internet jest problemem, ponieważ jak każde narzędzie może zostać wykorzystane w dobrym lub złym celu. Warto jednak uświadomić sobie, że dzieci od treści krzywdzących dzieli tylko kilka kliknięć.
Dla większości z nich to żadna przeszkoda.
Grooming – zjednywanie sobie dziecka
Termin child grooming (z ang. przygotowywanie lub szykowanie czegoś, kogoś do czegoś), definiowany jest jako: „akt pedofilski polegający na zjednywaniu sobie dziecka za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (np. chat, blog, komunikatory internetowe itp.) celem wytworzenia między dorosłym a dzieckiem kontaktów seksualnych”. Proces uwiedzenia składa się z 5 etapów:
I Nawiązanie znajomości z dzieckiem, często połączone z udawaniem rówieśnika.
II Budowanie relacji przez okazywanie zainteresowania, długie rozmowy, poświęcanie mu czasu. Połączone z delikatnym sugerowaniem, że rodzicom czy wychowawcom nie można ufać, bo nie rozumieją dziecka.
III Ocena ryzyka odkrycia znajomości – rozmowy, dzięki którym uzyskuje informacje, czy znajomość jest i będzie rzeczywiście okryta tajemnicą.
IV Przekonanie dziecka o wyjątkowości relacji. Ważnym elementem jest oswajanie dziecka z treściami seksualnymi, np. dzielenie się z nim pornografią, namawianie do dzielenia się swoimi rozebranymi zdjęciami.
V Spotkanie i uwiedzenie w świecie rzeczywistym – czasem dobrowolne, czasem wymuszone szantażem, że rozebrane zdjęcia (filmy) z udziałem dziecka zostaną ujawnione np. rodzicom.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy