Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Zamiast Konwencji Stambulskiej

Kryzys, który współcześnie dotyka Europę, jest w ogromnym stopniu kryzysem rodziny. Przejawia się on w szeregu zjawisk niszczących cywilizację Starego Kontynentu.

Chodzi o: brak szacunku dla życia człowieka na etapie prenatalnym, dyskryminację małżeństwa zbudowanego na związku kobiety i mężczyzny, odrzucenie rodzin wielodzietnych, kwestionowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, spadek dzietności, przedstawianie rodziny jako źródła dewiacji i przemocy, promowanie patologicznych form współżycia społecznego (np. związki homoseksualne), eskalację ideologii gender, zacierającej naturalne różnice między płciami. Szacunek dla praw rodziny jest więc przynajmniej częściowo drogą naprawy tego, co dzieje się w Europie.

Wyzwanie rzucone cywilizacji
Kontekstem, w którym funkcjonują współcześnie społeczeństwa europejskie, jest genderowa Konwencja Stambulska. Dokument ten jest wyzwaniem rzuconym naszej cywilizacji. Konwencja zaprzecza rzeczywistości. Zgodnie z koncepcją płci społeczno-kulturowej – z faktu, że ktoś jest biologiczną kobietą czy mężczyzną nie można wyciągać dalej idących wniosków, niż z tego, że ktoś jest wyższy lub niższy, albo ma niebieskie lub zielone oczy. Płeć biologiczna nie tworzy żadnej przesłanki tożsamościowej, ważnej dla człowieka.
Gdyby wymyślić teologię gender, wyglądałaby ona następująco: może Bóg stworzył człowieka, ale kobietę i mężczyznę na pewno stworzyło społeczeństwo. My jednak wierzymy, że Bóg stworzył człowieka i stworzył nas mężczyzną bądź kobietą.
W perspektywie gender całą naszą dotychczasową kulturę trzeba przedstawiać jako wieki dyskryminacji, którą musi zastąpić jakaś nowa cywilizacja. Jeden z europolityków – chyba Guy Verhofstadt – powiedział kiedyś w Parlamencie Europejskim: „Europa wymyślona na nowo”. To jest ten typ myślenia filozofii gender: świat wymyślony na nowo.

Rewolucja w edukacji
Nic dziwnego, że rewolucja gender, promowana przez Konwencję Stambulską, domaga się rewolucji w edukacji. W artykułach 12 i 14 mówi się, że należy zmieniać wszystkie wzorce kulturowe związane z tzw. stereotypowymi rolami kobiety i mężczyzny. To zakłada wykorzenianie wszystkich tradycji i obyczajów utrwalonych przez wieki w społeczeństwach.
Innym wymogiem jest wprowadzenie do szkół „wiedzy”o tzw. niestereotypowych rolach płciowych.
Swego czasu w Belgii pojawiły się protesty po transmisji w telewizji publicznej niedzielnej mszy św., podczas której czytano 5 rozdział z listu do Efezjan. Nazwano to skandalem, twierdząc: jak można czytać tak „reakcyjny” opis rodziny, który daje św. Paweł („Bądźcie sobie
nawzajem oddani”, „Mąż jest głową kobiety”, „Kochajcie swoje żony, jak własne ciało”). Konkluzja dyskusji była następująca: dla takich rzeczy nie powinno być miejsca w telewizji publicznej.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy