Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Źródła rewolucji seksualnej

Wielu ludziom wydaje się, że termin „rewolucja seksualna” powstał w latach 60-tych XX w., w Stanach Zjednoczonych, w epoce pokolenia Woodstock, którego wyrazem był ruch hippisów promujących tzw. „wolną miłość”. Nic bardziej mylnego.
Sowieci…
Termin „rewolucja seksualna” sformułowano w czasach sowieckich. Jego autorem jest dr Grigorij Batkis – szef Moskiewskiego Instytutu Higieny Społecznej – który na początku lat 20-tych napisał broszurę pod tytułem „Rewolucja seksualna w Związku Sowieckim”. Sięgała ona korzeniami do pracy Fryderyka Engelsa z roku 1884 „O pochodzeniu własności, rodziny i państwa”, w której niemiecki ideolog socjalizmu przedstawiał rodzinę jako instytucję burżuazyjną na równi z własnością prywatną i religią. Instytucje te należało zniszczyć, żeby móc zbudować ustrój szczęśliwości. W momencie, kiedy bolszewicy doszli do władzy, zaczęli ten plan wcielać w życie.
Rzadko się o tym wspomina, ale przez pierwsze 9 lat istnienia imperium sowieckiego, rewolucja seksualna była częścią oficjalnej polityki społecznej tego państwa. Odpowiedzialną za to w rządzie sowieckim była komisarz ludowa Aleksandra Kołłontaj, nazwana przez znanego historyka Normana Davisa „apostołką wolnej miłości”. To ona rzuciła hasło: „seks jak szklanka wody”. Według Kołłontaj relacje płciowe nie mają nic wspólnego ze sferą uczuć ani wartości. Są czynnością czysto fizjologiczną,
na podobieństwo wypicia szklanki wody, czyli uzupełnienia płynów w organizmie. W konsekwencji postulowała uwolnienie seksu od jakiejkolwiek zależności materialno-finansowej. Kołłontaj sama zresztą realizowała swój program w praktyce.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy