Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Jednoczący i prokreacyjny

Częsty zarzut wobec Kościoła stawiany jest przez tych, którzy nie rozumieją,­ dlaczego uznaje on wszelkie środki antykoncepcyjne za szkodzące jedności i miłości małżeńskiej.
Oskarżający postulują, aby Kościół w końcu dostosował się do „dzisiejszego człowieka” oraz postępu cywilizacyjnego. Tylko czy Kościół nie ma raczej pokazywać powołania małżeństwa, a „dzisiejszy człowiek” chcieć je odkrywać?
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. A ponieważ jest wspólnotą kochających się osób, stwarzając człowieka wpisał w niego zdolność do miłości i wspólnoty oraz odpowiedzialność za nie – jak ujmuje to św. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio. Papież zwraca uwagę, że płciowość nie jest tylko zjawiskiem biologicznym, lecz „dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej”. Dlatego urzeczywistnia się ona prawdziwie po ludzku „tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się z sobą aż do śmierci”.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

* cena brutto + koszt dostawy