Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

NIEPłodność

Łatwo zgadzać się z jakąś konkretną zasadą, kiedy nie jest się wystawionym na pokusę tego, aby ją złamać. W sytuacji niepłodności techniki wspomaganego rozrodu oraz kuszące obietnice ich propagatorów, dotyczące posiadania dziecka, mogą stać się realną pokusą dla zdesperowanej pary, która zmaga się z wieloma potężnymi emocjami, biorącymi się z pragnienia bycia rodzicami.

Różne technologie
Kościół w swojej mądrości wprowadza rozróżnienie pomiędzy technologiami szanującymi godność pary i dziecka, które ma ona począć, oraz dewaluującymi życie człowieka. Nasza natura jest zarówno cielesna, jak i duchowa. Każda wybierana przez nas metoda leczenia ma również konsekwencje duchowe. Wiele procedur medycznych, wykorzystywanych przy leczeniu niepłodności, sprowadza godność osoby ludzkiej do biologii, procesów prokreacy­jnych – kosztem więzi łączącej małżonków. Bóg stworzył nas jednak na swój obraz, co ma istotne implikacje. Najważniejszą z nich jest to, że nasza ludzka miłość powinna odzwierciedlać jednoczące i płodne cechy Bożej miłości do nas. Tak, jak stosowanie antykoncepcji może mieć za cel stworzenie miłosnej jedności poprzez seks, ale jednocześnie intencjonalnie wyklucza aspekt prokreatywny, tak wiele form ART może mieć za cel stworzenie nowego życia, ale intencjonalnie wyklucza aspekt jednoczący. Mimo iż odbywa się to w inny sposób, oba te podejścia pogwałcają nierozdzielny związek pomiędzy tymi dwoma znaczeniami daru ludzkiej seksualności.

Poczęcie poza ciałem
Do zapłodnienia in vitro (IVF) dochodzi wtedy, kiedy poczęcie następuje poza ciałem, ,,w szkle” (in vitro to po łacinie właśnie „w szkle“). Jest ono obecnie jednym z najczęściej stosowanych zabiegów umożliwiających zajście w ciążę w wypadku niepłodności. Podczas IVF kobiecie zazwyczaj przepisuje się hormony – po to, aby zmienić jej naturalny cykl i pobudzić jajniki do wyprodukowania wielu komórek jajowych. Następnie komórki te wyciąga się igłą wkładaną albo przez pochwę, albo przez jamę brzuszną (przy użyciu ultrasonografu).

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą argumentacją w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy