Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

O lepsze wychowanie

Wszyscy ludzie
jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku mają, jako cieszący się godnością osoby, nienaruszalne prawo do wychowania, które odpowiada ich własnemu celowi i jest dostosowane do właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury i ojczystych tradycji, a równocześnie nastawione na braterskie z innymi narodami współżycie dla wspierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi. Prawdziwe zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział.
Należy więc zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek i w osiąganiu prawdziwej wolności, po wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu przeszkód. Winni oni też otrzymać pozytywne i roztropne wychowanie seksualne, dostosowane do ich wieku. Poza tym trzeba ich tak przygotowywać do uczestniczenia w życiu społecznym, aby wyposażeni należycie w konieczne do tego i odpowiednie środki, mogli włączać się czynnie w różne zespoły ludzkiej społeczności, aby ujawniali przez rozmowę z innymi swe zapatrywania i chętnie zabiegali o wspólne dobro.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

zamów prenumeratę

W numerze „Głosu dla Życia” poruszającym problematykę wychowania prezentujemy fragmenty ważnego, choć niestety zapomnianego, dokumentu poświęconego tej tematyce. Gravissimum educationis – Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim została przyjęta przez Sobór Watykański II ponad 50 lat temu. Dokument ma charakter profetyczny i nic nie stracił ze swej aktualności. Wskazuje np. na niepodważalną rolę rodziców w procesie wychowania własnych dzieci, co negują często systemy lewicowe a także na potrzebę dostosowania wychowania adekwatnie do różnic płci, co neguje współcześnie ideologia gender.
* cena brutto + koszt dostawy