Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv

Ochronić godność pacjenta

…zaprzestanie terapii daremnej, to nie jest eutanazja

Szybki rozwój medycyny powoduje powstawanie wielu wątpliwości i pytań etycznych. Pojawia się coraz więcej metod, mogących przedłużyć funkcje życiowe, ale które jednocześnie mogą zadawać dodatkowy ból i przedłużać cierpienie, nie prowadząc do wyzdrowienia. Trzeba się też zastanowić, czy czasem dążenie do przedłużenia życia nie wynika z trudności w przyjęciu nieuchronności śmierci i rozstania.

W odpowiedzi na rozterki lekarzy i rodzin ciężko chorych pacjentów, Zespół Ekspertów Komisji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych wydał dokument „O terapii daremnej (uporczywej) chorych poddawanych intensywnej terapii”.

Biskup Józef Wróbel wskazuje, że głównym przesłaniem dokumentu jest ochrona godności osobowej pacjenta. „Ten niezwykle ważny dokument wychodzi naprzeciw potrzebom służby zdrowia, a z drugiej strony wiernych, którzy stają wobec problemu, jak długo należy ratować życie ludzkie, jak postępować w takich trudny sytuacjach” – podkreśla Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Zaznacza jednocześnie, że w żadnym przypadku zaprzestanie terapii daremnej nie może być zestawiane z eutanazją, czyli celowym przerwaniem życia chorego lub pozbawieniem go leczenia przy pomocy środków zwyczajnych-proporcjonalnych w celu przyspieszenia śmierci.

Poniżej przytaczamy fragmenty tego ważnego i dającego konkretne wskazówki dokumentu.
O terapii daremnej (uporczywej) chorych, poddawanych intensywnej terapii
1. Życie ludzkie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Niezależnie od okresu i jakości życia człowieka domaga się ono bezwzględnej ochrony od początku procesów życiowych aż do naturalnej śmierci. W tej ostatniej kwestii powstają pytania o racjonalność i wymiar moralny kontynuowania lub ograniczenia, czy też wręcz przerwania terapii daremnej, zwanej w kręgu bioetyki katolickiej terapią uporczywą. Brzmią one wzmocnione uwagą z – wydanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia – Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia (dalej NKPSZ punkt 149): „Ochrona godności umierania oznacza poszanowanie chorego w ostatniej fazie życia, z wykluczeniem zarówno przyspieszenia śmierci (eutanazja), jak i jej opóźniania poprzez tak zwaną uporczywą terapię”.

czytaj więcej w wydaniu papierowym

* cena brutto + koszt dostawy