Fundacja głos dla życia

adv
adv
adv
adv
Strona główna / Działalność

Działalność

Pomoc materialna

Świadczymy pomoc charytatywną – wspieramy materialnie, rzeczowo i doradczo matki w stanie błogosławionym oraz rodziny wielodzietne (program „Patronat nad Rodziną”), znajdujące się w trudnym położeniu, np. organizujemy pomoc świąteczną dla rodzin wielodzietnych w postaci paczek żywnościowych.

We współpracy z władzami Miasta Poznania w styczniu 2000 r. opracowaliśmy „Raport o sytuacji rodzin wielodzietnych w Poznaniu”. Okazało się, że większość tych rodzin żyje w bardzo trudnych warunkach. Wychowanie i utrzymanie większej liczby dzieci wiąże się z ciągle rosnącymi wydatkami, których nie da się pokryć z jednej pensji (matki w tych rodzinach najczęściej pracują w domu). Raport oraz realizowany przez nas program stały się podstawą sformułowania polityki prorodzinnej na rzecz rodzin wielodzietnych w Poznaniu. Konsekwencją naszej działalności było utworzenie Klubu Rodzin Wielodzietnych, który reprezentuje środowisko rodzin z czwórką lub większą liczbą dzieci.

Edukacja i wychowanie

Prowadzimy edukację osób dorosłych, dzieci i młodzieży (program Archipelag Skarbów), przez wydawanie magazynu „Głos dla Życia”, kalendarza „Kocham Życie” oraz dystrybucję książek i materiałów podkreślających wartość życia ludzkiego i konieczność jego ochrony.

Organizujemy i współorganizujemy konferencje, zjazdy, festyny dla rodzin (np. Poznański Tydzień Rodziny). Podejmujemy też szeroką współpracę z innymi organizacjami działającymi w obronie życia i rodziny.

W marcu 1999 roku z inicjatywy Fundacji „Głos dla Życia” przy współpracy wielu środowisk powstał Archidiecezjalny Program Pomocy Dziecku Poczętemu i jego Matce, pod patronatem Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Integralną częścią tego programu jest Fundusz Obrony Życia.

W ramach już istniejącej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej utworzona została Poradnia Wsparcia dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych i matek brzemiennych.

Aktywność na forum społeczno-politycznym

Od lat współorganizujemy w Poznaniu Marsze dla Życia.
Koordynujemy w Polsce międzynarodową akcję „Jeden z Nas”.
Występujemy na forum Parlamentu RP na rzecz zmiany prawa (np. w 2007 r. – doprecyzowanie konstytucyjnych zapisów ochrony życia).

* cena brutto + koszt dostawy