Jako Fundacja „Głos dla Życia” przygotowaliśmy specjalną stronę internetową, na której Polacy mogą wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania linii komórkowych pochodzących z aborcji do testowania i produkcji szczepionek.

Powstanie strony jest odpowiedzią na notę Watykańskiej Kongregacji Wiary z 21 grudnia 2020, która podkreśla konieczność wyrażenia takiego sprzeciwu, skierowanego do producentów szczepionek. Fundacja działa jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem Komisji Bioetycznej Konferencji Episkopatu Polski (23 grudnia 2020) wyrażonym w stwierdzeniu „jeżeli nie ma innych szczepionek, wolno stosować te, które są dostępne, czyniąc jednocześnie naciski na firmy farmaceutyczne i struktury opieki zdrowotnej, aby postarały się o szczepionki nie budzące zastrzeżeń moralnych”.

Polacy mogą na stronie podpisać list do wybranego producenta szczepionki. Choć sprzeciw może wyrazić każda osoba, moralne zobowiązanie dotyczy szczególnie tych, którzy już się zaszczepili bądź planują to uczynić.

Akcję wyrażania protestu zainicjował episkopat amerykański, który przygotował wzory listów do konkretnych producentów szczepionek, w zależności od sposobu ich pozyskiwania i testowania.

Na stronie etyczneszczepionki.pl, oprócz informacji o celu akcji, znajduje się prosty i przejrzysty formularz. Wypełniając go, składamy swój podpis pod listem do wybranej firmy. Listy z podpisami Fundacja „Głos dla Życia” będzie systematyczne przekazywać do producentów szczepionek.

„W kontekście ogólnopolskiej akcji szczepienia, to nasz wkład w obronę życia. Wzywamy tym samym do produkowania szczepionek w sposób etyczny” – powiedział dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji „Głos dla Życia”.